Jacob Jacobsz. Paepweg Hillenaer

Levensloop

0 jaar: geboorte Jacob Jacobsz. Paepweg
1 jaar: geboorte zus Lijsbeth Jacobsdr. Paepweg
3 jaar: geboorte zus Dirkje Jacobsdr. Paepweg
39 jaar: overlijden broer Gerrit Jacobsz.

Opmerkingen

Doopdatum: 1660-02-25 Doopplaats: RK Wassenaar [Zh]