Leentje Jacobsdr. Paepweg Hillenaer

Opmerkingen

Doopdatum: 1655-03-27 Doopplaats: RK Wassenaar [Zh]